راه اندازی کافه سیار یا ون کافه یک کانسپت جدید است که با

سرمایه ای پایین میتواند به سوددهی بالا برسد تمام مراحل تجهیز ون

و آموزش و منو از صفر تا صد توسط تیم فنی ما انجام میگردد